YoutubeLinkedIn

Alma Manun painossa alkoi makkelisota

Alma Manun painon makulaarin eli hukkapaperin, kansankielellä makkelin vähentäminen on kaikkien etu. "Manussa kesällä 2015 alkanut "makkelisodaksikin" kutsuttu hukkapaperikampanja on päässyt hyvään vauhtiin", kertoo Manun ympäristöpäällikkö Jussi Pekkarinen. Painolaitoksen käynnistämisen jälkeen kaksi vuotta sitten tuotannon tärkeä mittari aikataulupidon lisäksi on ollut materiaalitehokkuus, jota mitataan usein makkeliprosentilla. Jo yhden prosentin vähennyksellä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Painoprosessissa paperihukkaa syntyy pääasiassa painokoneen käynnistyksessä ja tuotannon aikaisten häiriöiden yhteydessä. Postituksen osalta merkittävintä hukkaa aiheuttavat erilaiset tuotantovarat, joilla varaudutaan esim. laitehäiröistä aiheutuvan hukan paikkaamiseen. Manun makkelisodan ensimmäisessä vaiheessa keskitytään postituksen tuotantovarojen vähentämiseen sekä sen optimointiin.

"Painoprosessin osalta tuloksia on saatu aikaan erityisesti tuotannon aikaisista häiriöistä johtuvien makkelien vähentämisessä. Jatkossa kehitämme edelleen työmenetelmiä sekä koneiden ja laitteiden yllä- ja kunnossapitoa. Sen lisäksi kehitämme postitustuotannon seuranta- ja raportointijärjestelmiä, jolloin tuote- ja tuotantovaihekohtaiset kehityskohteet löydetään helposti. Jo nyt tehdyillä toimilla olemme päässeet lähelle makkelisodan tavoitteena ollutta yhden prosentin makkelin vähennystä", toteaa Pekkarinen tyytyväisenä.